Silvia Berghammer                                                                       

Home Biografie Repertoire Showroom Zangstudio Links Contact

 

___________________________________________________________________________________

Zangstudio

Silvia Berghammer heeft de grondbeginselen van de Zweeds-Italiaanse zangmethodiek (die uitstekende zangers heeft voortgebracht zoals Kirsten Flagstad en Jussi Björling) zowel in Europa als in de VS bestudeerd en zich eigen gemaakt. Zij werkt met klassieke zangers, jazz zangers en rock zangers (zowel professionals als amateurs).

De Zweeds-Italiaanse zangmethodiek heeft een lange traditie die in de 19de eeuw begint met Manuel Garcia en zich verder heeft ontwikkeld via Gillis Brad (zweeds zangleraar, opera bariton, student psychologie bij Sigmund Freud en KNO-arts), Kirsten Flagstad, Ingebjart Isene, Joseph Hislop, Jussi Björling en Birgit Nilsson naar Alan Lindquest en David L. Jones. Silvia Berghammer studeert deze zang-techniek bij David L. Jones, een leerling van Lindquest. 

De principes van deze methode zijn een vrije stem met een goede weerklank, een dragende capaciteit, flexibiliteit, een groot bereik, een individueel timbre, een mooie klank met een evenwichtig vibrato en een goede tekstverstaanbaarheid. De zanger heeft daardoor de vrijheid en het vermogen om direct vanuit zijn ziel met het publiek te communiceren. 

Voor een gezond stemgebruik tijdens het zingen is het belangrijk gebruik te maken van de natuurlijke reflexen van het lichaam. Door het bewust inzetten van op het individu toegesneden zang-technische oefeningen maar ook door het gebruik van lichaamswerk (oefeningen uit de  Alexandertechniek, Eutonie, Terlusologie en Bio-energetics) wordt een evenwicht van lichaam, stem en ziel nagestreefd. 

"Filosofie van Onderwijs" door Alan R. Lindquest: "Het is belangrijk te weten dat u niet alleen de stem onderricht, u omhelst de gehele persoon, geest en stem tezamen, door het inspireren van de vocale vooruitgang en kennis, door het met zorg benaderen  van het hele individu en door meesterpsycholoog te worden in de vriendelijkste zin van het woord. Iedere zanger moet geholpen worden een gevoel van vrede, vreugde, veiligheid en inspiratie te ervaren. Dit is de enige weg die leidt naar blijvende vocale ontwikkeling." 

Deze zangmethode is vooral geschikt en aanbevelenswaardig als behandeling van stemproblemen.